fb
google+
twiter
en en pl ru ro es

Badania krwi: biochemiczne i hormonalne krwi

Biochemia krwi to inaczej poziom hormonów, białek, enzymów, elektrolitów, a także pierwiastków śladowych w organizmie. Daje to szczegółowy obraz funkcji niemal wszystkich narządów. To, z kolei, pozwala na diagnozowanie i leczenie chorób.

Profil ogólny, tzw. kontrolny – morfologia, OB, rozmaz, sód, potas, mocznik, kreatynina, bilirubina, transaminazy, fosfataza alkaliczna, gamma-glutamylotransferaza, albumina, białko całkowite, wapń, fosfor, kwas moczowy. Profil ogólny powinien być wykonany przynajmniej raz w roku.

Profil nerkowy - sód, potas, mocznik, kreatynina;

Profil wątrobowy - transaminazy, gamma-glutamylotransferaza, fosfataza alkaliczna, bilirubina, albumina.

Profil kostny - białko całkowite, albumina, wapń, fosfor, fosfataza alkaliczna;

Profil sercowy - transaminazy, kinaza kreatynowa, dehydrogenaza mleczanowa, potas.

Profil lipidowy - cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL i LDL oraz ryzyko zapadalności na choroby wieńcowe.

Profil tarczycowy – TSH, FT3, FT4.